Co to jest interlocking?

Jednym zdaniem:

Interlocking to coś, co sprawia, że pociągi się nie zderzają.

Albo:

Interlocking, to coś, coś co sprawia, że jazda pociągów jest bezpieczna.

Po co się tego używa?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku oraz usprawnić kontrolę operatorów (dyżurnych ruchu) nad wieloma powiązanymi urządzeniami zabezpieczającymi ruch kolejowy.

Jak to działa?

Poprzez wzajemne blokowanie i kontrolę urządzeń wpływających na bezpieczeństwo jazdy. Dzięki temu pociągi mogą poruszać się po kontrolowanym odcinku tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie ustalone warunki techniczne.

Jakie urządzenia podlegają kontroli i blokowaniu

W warunkach modelarskich kontroli i blokowaniu podlegają:

Po co blokuje się urządzenia zabezpieczenia ruchu?

Aby zapewnić, że w trakcie jazdy pociągu nie dojdzie do niedozwolonej zmiany stanu któregokolwiek z elementów wpływających na bezpieczeństwo, na przykład:

  • przestawienia rozjazdu pod jadącym taborem;
  • wpuszczenia więcej niż jednego pociągu na zajęty odcinek toru w tym samym czasie.

Jak blokuje się urządzenia?

W rzeczywistości, zależnie od rodzaju rozwiązania technicznego robi się to poprzez:

W przypadku rozwiązań modelarskich kluczową rolę odgrywa niedopuszczenie do wykonania zmiany. Oznacza to, że na przykład przyciski służące do wydawania polecenia „przełóż zwrotnicę rozjazdu numer 4” nie są aktywne jeśli przełożenie tej zwrotnicy nie jest bezpieczne. Informacja ta wynika m.in. ze stanu urządzeń oraz ze zdefiniowanych przebiegów.

Funkcje modułu interlockingowego

Leave a Reply