SDK

Trainbrains SDK to biblioteka, która pozwoli Ci tworzyć własne rozwiązania z wykorzystaniem gotowe modułów do sterowania urządzeniami występującymi na makietach kolejowych.

Można ją pobrać z repozytorium trainbrains na gitlab.com lub zaimportować do projektu w VisualCode z dodatkiem platformIO

Sterowanie semaforami

Przykładowy fragment kodu do zmiany sygnału na semaforze:

C++

C++
TrainbrainsModulesRef modules = new TrainbrainsModules();
LightSignalRef signalC = new LightSignal(12, "Signal C");

modules->init();
modules->setSignalAspect(signalC, SignalAspectS1);

Dowiedz się więcej…

Przekładanie zwrotnic

Przykładowy fragment kodu do przekładania zwrotnicy:

C++
TrainbrainsModulesRef modules = new TrainbrainsModules();
PointRef point1 = new Point(20, "Point 1");

modules->init();
modules->switchPointPosition(point1, PointPosition::POSITION_PLUS);

Dowiedz się więcej…

Reagowanie na zajęcie toru

Przykładowy fragment kodu do zmiany sygnały na semaforze pod wpływem zajęcia odcinka toru:

C++
//once
modules->init();
modules->use(track1);
  
track1->whenTrackOccupied([](TrackUnoccupancyDetectorRef detector){ modules->setSignalAspect(signalA, PKPSignalAspect::Stop); });
track1->whenTrackReleased([](TrackUnoccupancyDetectorRef detector){ modules->setSignalAspect(signalA, PKPSignalAspect::Clear); });

//in loop
modules->checkUsedObjectsState();

Dowiedz się więcej…

Dokumentacja

Aktualną dokumentację możesz pobrać tutaj