Jak działa automatyczne zwalnianie przebiegów

Dzięki tej funkcji przebiegi są zwalniane w sposób automatyczny, a sygnał na semaforze znajdującym się na początku drogi przebiegu, przywracany jest do stanu zasadniczego.

Kiedy dochodzi do automatycznego zwolnienia przebiegu?

Zwalnianie przebiegów może odbywać się automatycznie pod wpływem jazdy taboru kolejowego. Jest to również poniekąd powiązane z wyświetleniem na semaforze znajdującym się na początku drogi przebiegu sygnału zabraniającego jazdy.

Proces ten przebiega w co najmniej dwóch krokach:

  • Kiedy tabor kolejowy zajmuje odcinek toru bezpośrednio za semaforem, następuje wyświetlenie na tym semaforze sygnału zabraniającego jazdy (odpowiednie jazdy pociągowej lub manewrowej, zależenie od typu sygnalizatora)
  • Kiedy tabor zwolni (zjedzie w całości) ostatni odcinek izolowany na drodze jazdy (detektor wykazuje niezajętość toru), następuje zwolnienie przebiegu.

Jak wygląda sygnalizacja wyświetlenia sygnału zabraniającego jazdy

Po przywróceniu sygnału zabraniającego jazdy, na kostce sygnalizatora zapalona jest czerwona bądź niebieska kontrolka. Kontrolka utwierdzenia przebiegu pozostaje zapalona na biało.

Jak wygląda sygnalizacja zwolnienia przebiegu

Po zwolnieniu / rozwiązaniu przebiegu, gaśnie biała kontrolka utwierdzenia przebiegu znajdująca się na powiązanej kostce z przyciskiem „z”.

Jak działa rozwiązanie modelarskie

✅ Nastawniczy naciska przycisk sygnału A, aby utwierdzić przebieg rozpoczynający się od semafora A. Wówczas:

  • przebieg „a1” zostaje utwierdzony;
  • rozjazd 1 zostaje zablokowany;
  • semafor A zostaje ustawiony na sygnał „Następny semafor wskazuje Stój”;

✅ Nastawniczy naciska przycisk semafora D, aby utwierdzić przebieg rozpoczynający się od semafora D. Wówczas:

  • przebieg „d” jest utwierdzony;
  • rozjazd 3 zostaje zablokowany;
  • Semafory A i D zostają ustawione na „Jazda z najwyższą dozwoloną prędkością”.

Teraz żaden z rozjazdów wykorzystywanych w utwierdzonych przebiegach nie może zostać przełożony.

Następnie odcinki izolowane torów są kolejno zajmowane i zwalniane (tryb testowy modułu detektora niezajętości).

✅ Gdy tor „a” zostanie zajęty, na semaforze A zostanie podany sygnał zabraniający jazdy („Stój!”);
✅ Gdy tor „f” zostanie zajęty, na semaforze D zostaje podany na sygnał zabraniający jazdy („Stój!”);
✅ Gdy tor „1” zwolni się, przebieg „a1” zostanie rozwiązany, a rozjazd 1 będzie można przełożyć.
✅ Gdy tor „f” zwolni się, przebieg „d” zostanie zwolniony i będzie można przełożyć rozjazd 3.

Potem sytuacja zaczyna się od początku.

Leave a Reply