Co to są przebiegi i jak je skonfigurować?

Ustalmy na początek do czego w ogóle potrzebne są nam przebiegi oraz do czego są wykorzystywane w tym systemie interlockingowym. Podstawową rolą przebiegów jest określenie w jaki sposób pociągi mogą bezpiecznie przemieszczać się w ramach naszej stacji. W tej materii nie ma przypadków!

Przebieg to innymi słowami droga, którą pokonuje pociąg, lub manewrujący tabor. Przebieg zaczyna się od jednego semafora i kończy przed innym, wskazującym sygnał “Stój!”.

Wykorzystując jasno określone przebiegi, będziemy mogli wykluczyć możliwość doprowadzenia do sytuacji w których np. wpuścimy dwa pociągi w tym samym czasie na ten sam tor. Mówiąc inaczej nie dopuścimy do ułożenia kolizyjnych dróg przebiegu pociągów. Poza tym, trzeba pamiętać, że sygnały podawane maszynistom na semaforach są zależne również od tego czy i z jaką prędkością będzie można kontynuować jazdę przy kolejnym semaforze.

Jak definiowany jest przebieg i z jakich informacji się składa?

Aby zdefiniować przebieg pociągu musimy:

  • wybrać drogę którą ma poruszać się pociąg, czyli wskazać oczekiwaną pozycje rozjazdów, tak żeby możliwy był przejazd pociągu na wskazany tor;
  • wskazać semafor ochraniający tę drogę przebiegu;
  • wskazać semafor osłaniający dalszy odcinek drogi przebiegu, jeśli pociąg może kontynuować jazdę;
  • wybrać czujniki torowe w drodze przebiegu, a w szczególności:
    • pierwszy czujnik torowy lub detektor niezajętości odcinka zlokalizowany za semaforem ochraniającym wjazd na drogę przebiegu;
    • ostatni czujnik torowy lub detektor niezajętości odcinka, którego zwolnienie należy zinterpretować jako informację, że cały pociąg opuścił już drogę przebiegu, a co za tym idzie można bezpiecznie rozwiązać przebieg.
  • opcjonalnie możemy także wybrać odcinki torowe, które należy aktywować w celu umożliwienia jazdy, np gdy korzystamy z funkcji ABC dekoderów lokomotyw.

Dodatkowo korzystając z aplikacji trainbrains, określamy czy dany przebieg będzie przebiegiem pociągowym czy przebiegiem manewrowym.

W uproszczeniu, różnica polega m.in. na tym czy sygnały zezwalające na jazdę podawane na semaforach będą dostosowane do jazdy manewrowej, odbywającej się w specyficznych warunkach i z niską prędkością, czy też jazd pociągowych, które mogą odbywać się z maksymalną dozwoloną prędkością wynikającą z ułożonej drogi przebiegu i innych warunków lokalnych.

Dlaczego potrzeba aż tylu informacji?

Ułożenie drogi przebiegu odbywa się poprzez zmianę pozycji rozjazdów. Aby wykluczyć przypadkową zmianę któregoś z nich, konieczne jest zablokowanie możliwości przełożenia rozjazdu np. pod jadącym taborem. Mówimy wówczas o utwierdzeniu drogi przebiegu.

Aby podać właściwy sygnał na semaforze ochraniającym daną drogę przebiegu, konieczna może być informacja o tym który semafor ochrania dalsze drogi przebiegu jakimi może poruszać się pociąg.

Wskazanie pierwszego czujnika tortowego za semaforze ochraniającym drogę przebiegu jest istotne, aby po wykryciu pociągu przez ten czujnik, a więc minięciu semafora można było zapobiec sytuacji w której kolejny skład pociągu minie ten sam semafor. W związku z tym konieczne jest podanie sygnału stój gdy tylko pociąg minie semafor.

Wskazanie czujnika torowego który musi zostać zajęty a następnie zwolniony jest konieczne aby można było stwierdzić, że cały pociąg bezpiecznie opuścił już drogę przebiegu. Dzięki temu możliwe będzie samoczynne rozwiązanie utwierdzonego przebiegu.

Ostatnim elementem jest wybranie odcinków torów które należy aktywować do jazdy. Jest to związane z możliwością zastosowania funkcji ABC (Automatycznego Hamowania Pociągu) dekoderów cyfrowych. Nie jest to powszechnie stosowane rozwiązanie jednak system przewiduje możliwość skorzystania z tej funkcji. Dzięki niej możliwa staje się (w pewnym zakresie) automatyzacja jazdy pociągów, lub pewna forma dodatkowego zabezpieczenia uniemożliwiająca poruszanie się pociągu po nieaktywnym odcinku (zasilanym poprzez moduł hamowania MB-1 systemy ABC).

Leave a Reply