Oznaczanie posiadanych elementów

Ta funkcja ma na celu ułatwienie skompletowania brakujących elementów. Dzięki niej można zaznaczyć już posiadane elementy oraz opcjonalnie wykluczyć je z listy materiałów.

W tym celu:

1. Wybieramy menu boczne Widok i korzystamy z polecenia Pokaż posiadane elementy.

2. Następnie z menu bocznego Kompletowanie wybieramy Oznacz jako posiadany lub Oznacz jako nieposiadany.

Pobierz i wypróbuj

Aplikacja jest dedykowana do użytku na komputerach PC i laptopach pracujących z systemami Windows i Linux. Można ją pobrać z tej strony.