Budujemy moduł prezentacyjny

Brakowało mi zgrabnego fragmentu makiety na której można testować opracowywane rozwiązania i fotografować sprzęt na stronę. Stąd wziął się pomysł na niewielką skrzynkę sygnalizacyjną, czyli typowy przykład użycia dla projektowanych rozwiązań. Wykonawcą i projektantem konstrukcji skrzynki był Marcin z firmy PIKART Modele.

Moduł ma wymiary 50 x 30 x 25 cm i został wykonany wg normy Fremo, tak aby potencjalnie można było go zaprezentować w czasie pokazów makiet. Wymiary modułu umożliwiają jego swobodne przechowywanie w znormalizowanym pojemniku transportowym typu Euro o wymiarach zewnętrznych 60 x 40 cm. Wszystko po to aby łatwo przechowywać i przewozić moduł.

Instalacja elektryczna torów zakłada możliwość wykorzystania odcinków prawej szyny (patrząc w kierunku jazdy) jako odcinka izolowanego przed semaforem oraz czujnika torowego za semaforem. Dzięki temu zamierzam testować m.in. działanie blokady stacyjnej w powstającym właśnie systemie interlockingowym. Docelowo szczeliny w szynach zostaną jeszcze wypełnione materiałem izolującym.

Moduł został wstępnie przygotowany do pokrycia go warstwą zieleni niskiej. Niższa strona modułu została wykonana w formie zdejmowanej powierzchni, aby ułatwić fotografowanie oraz prezentację zainstalowanych komponentów, jak i samą instalację.

Tak przygotowany moduł zaczął już pozowanie do zdjęć. I chyba całkiem nieźle daje sobie radę. Z resztą oceńcie sami…

Leave a Reply