Jak działa sygnalizacja rozprucia zwrotnicy

Na makiecie taka sytuacja to być może rzadkość, ale moim zdaniem warto się jej przyjrzeć i zrozumieć, w czym rzecz.

Kiedy dochodzi do rozprucia zwrotnicy?

Do rozprucia zwrotnicy („running through the point”) dochodzi, gdy pociąg przejeżdża („z ostrza”) przez rozjazd, którego zwrotnicę zostały ułożone zablokowane w przeciwnej pozycji. Jest to sytuacja potencjalnie niebezpieczna i wymagająca szczególnej uwagi. W konsekwencji może dojść do wykolejenia taboru, uszkodzenia samej zwrotnicy lub jej napędu.

Rozprucie może być sygnalizowane wówczas kiedy jednocześnie:

  • system utraci informację o ułożeniu zwrotnicy;
  • odcinek izolacji rozjazdowej (odcinek izolowany) wykazuje zajętość.

Jak wygląda sygnalizacja rozprucia zwrotnicy

W oryginalnym pulpicie kostkowym typu AC-20 (na którym bazują pulpity trainbrains) taki stan sygnalizowany jest równoczesnym miganiem obu szczelin na kostce rozjazdu na kolor czerwony.

Ponadto, przy powiązanym przycisku „Kr” może zapalić się czerwona kontrolka. Przycisk ten jest plombowany i służy do wyłączenia sygnalizacji rozprucia, po wcześniejszym przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności oraz doprowadzeniu jej do położenia zasadniczego.

Jak działa rozwiązanie modelarskie

Moduł zależnościowy odbiera informacje o zmianach ułożenia zwrotnic.

Kiedy informacja o zmianie ułożenia zwrotnicy zostaje odebrana podczas gdy powinna ona znajdować we wcześniej ustawionym położeniu, interpretowane jest to jako rozprucie zwrotnicy.

Następnie wysyłane jest polecenie do kontrolera pulpitu, aby zasygnalizować ten stan.

Sposób w jaki/czy będzie to zasygnalizowane, zależy od cech konkretnego kontrolera pulpitu.

W tym przykładzie odbywa się to poprzez dwie migające żółte diody (jako uproszczone rozwiązanie oparte na podstawowym module kontrolera pulpitu 2203). Stosując inny model kontrolera pulpitu, możemy osiągnąć efekt jak na oryginalnym pulpicie.