Lista potrzebnych elementów (BOM)

Tworząc listę potrzebnych materiałów (BOM), otrzymasz wykaz, zawierający:

  • kod produktu
  • link do sklepu
  • liczbę potrzebnych sztuk
  • orientacyjną cenę danego elementu
  • orientacyjną cenę wszystkich elementów z danej grupy
  • orientacyjną cenę całego projektu

Aby wygenerować listę potrzebnych elementów:

1. Z paska menu Projekt wybieramy funkcję Lista elementów.


2. Wybieramy czy lista ma zawierać wszystkie elementy, czy tylko te, których nam jeszcze brakuje.

3. Wybieramy, gdzie ma zostać zapisany plik listy.

4. Zapisane lista otworzy się samoczynnie.

Oznaczanie posiadanych elementów

Ta funkcja ma na celu ułatwienie skompletowania brakujących elementów. Dzięki niej można zaznaczyć już posiadane elementy oraz opcjonalnie wykluczyć je z listy materiałów. W tym celu wybieramy menu boczne Widok i korzystamy z polecenia Pokaż posiadane elementy, a następnie z menu bocznego Kompletowanie wybieramy Oznacz jako posiadany lub Oznacz jako nieposiadany.

Pobierz i wypróbuj

Aplikacja jest dedykowana do użytku na komputerach PC i laptopach pracujących z systemami Windows i Linux. Można ją pobrać z tej strony.