Czynności doraźne

Niekiedy, czytając lub oglądając różne materiały o prowadzeniu ruchu kolejowego można się spotkać z określeniem „doraźny”. O co tu chodzi i jak to rozumieć?

Określenie „doraźny” odnosi się do czynności wykonywanych w wyjątkowych sytuacjach, np awaryjnych. Na przykład, wtedy gdy z różnych przyczyn nie da się wykonywać czynności w sposób przewidziany przepisami lub gdy zawodzą pewne elementy techniczne urządzeń.

Aby móc zrealizować takie wyjątkowe działania, wykorzystuje się specjalne funkcje lub obwody urządzeń, które powodują „magiczne” wymuszenie pewnego oczekiwanego stanu w układzie. Niektóre z takich operacji są rejestrowane, np poprzez liczniki zliczające użycie danego przycisku.