Trainbrains Studio 1.3

Kolejna aktualizacja Trainbrains Studio jest już dostępna do pobrania.

Co nowego

Wersja 1.3 wprowadza kilka usprawnień w edycji projektu oraz prazy z plikami, dodatkowe wzory kostek, a także kilka drobnych poprawek.

Przenoszenie elementów metodą Przeciągnij i Upuść

Dzięki tej funkcji można przenosić lub zamieniać ze sobą dwa elementy. W tym celu klikamy i przytrzymujemy kursor na dodanej wcześniej kostce, a potem przesuwamy ją w wybrane miejsce.

Oznaczanie posiadanych elementów

Ta funkcja ma na celu ułatwienie skompletowania brakujących elementów. Dzięki niej można zaznaczyć już posiadane elementy oraz opcjonalnie wykluczyć je z listy materiałów. W tym celu wybieramy menu boczne Widok i korzystamy z polecenia Pokaż posiadane elementy, a następnie z menu bocznego Kompletowanie wybieramy Oznacz jako posiadany lub Oznacz jako nieposiadany.

Pobierz i wypróbuj

Aplikacja jest dedykowana do użytku na komputerach PC i laptopach pracujących z systemami Windows i Linux. Można ją pobrać z tej strony.