Trainbrains Studio 1.1

Pierwsza aktualizacja Trainbrains Studio jest już dostępna do pobrania.

Co nowego

Wersja 1.1 to przede wszystkim dwa nowe narzędzia, dodatkowe wzory kostek, a także kilka drobnych poprawek.

Edytowanie napisów na kostkach

Dzięki tej funkcji, można nanosić i edytować etykiety elementów pulpitu. W tym celu klikamy na dodanej wcześniej kostce, wybieramy z palety bocznej Edycję etykiet, wprowadzamy treść, wybieramy pozycję etykiety na kostce i zatwierdzamy. Etykiety mogą mieć maksymalnie 8 znaków.

Powiększanie i pomniejszanie

Ta funkcja ma na celu ułatwienie pracy nad mniejszymi i większymi projektami. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok projektu, wybieramy menu boczne Widok i korzystamy z polecenia Powiększ, Zmniejsz, lub Przywróć powiększenie.

Pobierz i wypróbuj

Aplikacja jest dedykowana do użytku na komputerach PC i laptopach pracujących z systemami Windows i Linux. Można ją pobrać z tej strony.