Stacja Żabi Róg (1:120)

Stacja Żabi Róg to znajduje się na jednotorowej linii 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo. Pulpit do tej makiety modułowej w wielkości TT powstał z wykorzystaniem autorskiego systemu sterowania opracowanego przez twórcę makiety. Do wykonania pulpitu wykorzystano:

  • 2 składane obudowy 7×8 kostek (2004)
  • 112 kostek pulpitowych

W kwestii sterownia:

  • Semafory i napędy zwrotnic sterowane poprzez przyciski.
  • Wizualizacja stanów semaforów z wykorzystaniem kontrolek led.
  • Wizualizacja stanów zajętości torów w oparciu o autorskie rozwiązanie
  • Zielony przycisk na pozycji (3,4) jest odpowiedzialny za sterownie rogatkami przejazdu kolejowo- drogowego

Galeria