Stacja Czeremcha Towarowa (1:87)

Jedna z pierwszych realizacji pulpitów kostkowych. Do jej wykonania wykorzystano:

W kwestii sterownia:

  • Semafory i napędy zwrotnic sterowane poprzez przełączniki dźwigienkowe.
  • Wizualizacja stanów semaforów z wykorzystaniem kontrolek LED.

Galeria