Sterowanie semaforami

Podstawowe produktu do sterowania bez użycia rozbudowanych systemów.