Semafor czy sygnalizator?

Jak to w końcu jest – czy na stacji (poza lokomotywą ;P) stoją semafory czy sygnalizatory? A co z tarczami? Sprawdźmy, co o tym mówią odpowiednie instrukcje kolejowe.

Na skróty:
Definicje
Funkcje semaforów
Formy sygnalizatorów
Inne funkcje sygnalizatorów

Od początku

Podstawowym terminem, którym będziemy operować to sygnalizator, czyli:

urządzenie przytorowe do przekazywania sygnałów optycznych odnoszących się do ruchu pociągów lub ruchu manewrowego łącznie lub rozłącznie

Semafor jest szczególnym przypadkiem sygnalizatora, który zgodnie z definicją odnosi się stricte do ruchu pociągów:

sygnalizator pociągowy umożliwiający przekazywanie sygnału „Stój” oraz w zależności od przeznaczenia innych sygnałów

Semafor wysoki na stacji Krynica Zdrój

Czyli, w przypadku semafora świetlnego, musi on posiadać przynajmniej jedno światło (w kolorze czerwonym) oraz inne świtała w wymaganych kolorach.

A co z jazdą manewrową?

W przypadku sygnałów podawanych do prowadzenia jazd manewrowych, mówimy o sygnalizatorze manewrowym:

sygnalizator przekazujący sygnały odnoszące się do prowadzenia manewrów

w szczególności, o tarczy manewrowej, czyli:

osobnym sygnalizatorze manewrowym

Tarcza manewrowa w formie karzełkowej na stacji Krynica Zdrój

Funkcje semaforów

Semafor drogowskazowy – semafor w granicach posterunku zapowiadawczego, umieszczony
z reguły przed rozgałęzieniem torów, dla sygnalizowania jazdy z jednego rejonu posterunku do
innego rejonu.

Semafor odstępowy – semafor (samoczynny lub obsługiwany) zezwalający lub zakazujący jazdy pojazdu kolejowego z jednego odstępu na odstęp następny.

Semafor wjazdowy – semafor zezwalający lub zakazujący wjazd pociągu na posterunek zapowiadawczy lub bocznicowy.

Semafor wyjazdowy – semafor zakazujący lub zezwalający na wyjazd pociągu na szlak (odstęp) z posterunku zapowiadawczego lub bocznicowego.

Semafor wyjazdowy grupowy – wspólny semafor wyjazdowy z grupy torów położonych obok
siebie lub z posterunku ruchu na szlak z blokadą liniową.

Formy sygnalizatorów

Sygnalizator karzełkowy – sygnalizator świetlny, którego latarnia sygnałowa znajduje się w dolnej części skrajni budowli.

Sygnalizator wysoki – sygnalizator świetlny, którego latania sygnałowa jest umieszczona na maszcie lub innej konstrukcji wsporczej.

Sygnalizator kształtowy – sygnalizator przekazujący sygnały kształtowe, uzupełnione w porze
nocnej sygnałami świetlnymi.

Sygnalizator świetlny – sygnalizator przekazujący sygnały świetlne w dzień i w nocy.

Inne funkcje sygnalizatorów

Sygnalizator powtarzający – sygnalizator przekazujący informację o sygnale na semaforze, do którego się odnosi.

Sygnalizator sygnału zastępczego – sygnalizator świetlny wolnostojący z komorą sygnałową
światła białego migającego (Sz).

Tarcza ostrzegawcza semaforowa – sygnalizator uprzedzający o sygnale na semaforze, do którego zbliża się pociąg. Funkcję tarczy ostrzegawczej może również spełniać semafor świetlny.

Tarcza ostrzegawcza przejazdowa – sygnalizator pełniący funkcję ostrzegania maszynisty o
stanie sprawności urządzeń przejazdowych.


Więcej na ten temat znajdziesz m.in. w instrukcji pt. „Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10)”

Leave a Reply