Realizacje pulpitów kostkowych

Projekt WOŚP 2023

 • Zestaw kilku różnych pulpitów dedykowanych do obsługi wybranego fragmentu dużej makiety stacjonarnej
 • Napędy zwrotnic sterowane poprzez przełączniki dźwigienkowe
 • Wizualizacja stanów rozjazdów
 • Wykonanane w oparciu o pojedyncze obudowy 4×4, 4×12 i 7×7 kostek

Stacja Czeremcha Towarowa

 • Stacja na linii jednotorowej
 • Semafory i napędy zwrotnic sterowane poprzez przełączniki dźwigienkowe
 • Wizualizacja stanów rozjazdów i semaforów
 • Podwójna obudowa 7×8 kostek (2004)

Stacja na linii jednotorowej

 • Stacja na linii jednotorowej
 • Semafory i napędy zwrotnic sterowane poprzez przyciski
 • Wizualizacja stanów semaforów z wykorzystaniem m.in. modułów pulpitowych
 • Podwójna obudowa 7×12 kostek (2001)

Stacja Boreczek

 • Stacja na linii dwutorowej
 • Semafory i napędy zwrotnic sterowane poprzez przełączniki dźwigienkowe
 • Wizualizacja stanów semaforów z wykorzystaniem modułów pulpitowych
 • Wizualizacja stanów zajętości torów w oparciu o przełącznik na pulpicie
 • Podwójna obudowa 7×8 kostek (2004)
%d bloggers like this: