Realizacje pulpitów kostkowych

Oto wybrane realizacje pulpitów kostkowych, wykonanych w całości w oparciu o nasze komponenty.

Zobacz w jaki sposób możesz zamówić odpowiedni pulpit do Twojego projektu.

Projekt WOŚP 2023

 • Zestaw kilku różnych pulpitów dedykowanych do obsługi wybranego fragmentu dużej makiety stacjonarnej;
 • Napędy zwrotnic sterowane poprzez przełączniki dźwigienkowe
 • Wizualizacja stanów rozjazdów
 • Wykonanane w oparciu o pojedyncze obudowy 4×4, 4×12 i 7×7 kostek.

Makieta modułowa Łukaszów

 • 147 elementowy pulpit do realistycznej obsługi stacji na linii jednotorowej
 • Dwuczęściowa składana obudowa, wykonana w oparciu o zestawy 2001 i 2004
 • Możliwość podświetlanie szczelin rozjazdów i świateł semaforów.
 • Projekt realizowany w oparciu o kolejowe moduły Arduino.
 • Napędy zwrotnic sterowane poprzez przyciski
 • Możliwość pełnego wykorzystania sterowania semaforami

Projekt szkolny – stacja Wysoka

Pulpit wykonany na potrzeby szkolnej makiety szkoleniowej.

 • 112-kostkowy pulpit wykonany na podstawie dwóch połączonych obudów 7×8 kostek (2004);
 • Napędy zwrotnic sterowane poprzez przyciski
 • Wizualizacja ułożenia zwrotnic;
 • Podświetlane szczeliny torów stacyjnych;
 • Przyciski doraźnego zwalniania przebiegów i sygnału zastępczego.

🎬 Zobacz jak powstawał ten projekt 🎬

Zamów podobny 🛒

Stacja Czeremcha Towarowa

 • Stacja na linii jednotorowej;
 • Semafory i napędy zwrotnic sterowane poprzez przełączniki dźwigienkowe;
 • Wizualizacja stanów rozjazdów i semaforów;
 • Podwójna obudowa 7×8 kostek (2004).

Stacja na linii jednotorowej

 • Stacja na linii jednotorowej
 • Semafory i napędy zwrotnic sterowane poprzez przyciski
 • Wizualizacja stanów semaforów z wykorzystaniem m.in. modułów pulpitowych
 • Podwójna obudowa 7×12 kostek (2001)

Stacja Boreczek

 • Stacja na linii dwutorowej
 • Semafory i napędy zwrotnic sterowane poprzez przełączniki dźwigienkowe
 • Wizualizacja stanów semaforów z wykorzystaniem modułów pulpitowych
 • Wizualizacja stanów zajętości torów w oparciu o przełącznik na pulpicie
 • Podwójna obudowa 7×8 kostek (2004)

Bocznica Fremo

 • Propozycja pulpitu dedykowanego do obsługi bocznicy w trakcie zabawy na zlotach Fremo;
 • Napędy zwrotnic sterowane poprzez przełączniki dźwigienkowe
 • Wizualizacja stanów rozjazdów
 • Wizualizacja zajętości torów (obsługiwana ręcznie)
 • Wykonana w oparciu o pojedyncze obudowy 4×12 kostek.

Zamów podobny 🛒