Jak zapalić pas świetlny na semaforze

Semafory stosowane na polskich kolejach bywają wyposażone w tak zwany pas świetlny, pozwalający wyświetlić niektóre sygnały.

Niektóre sterowniki semaforów świetlnych (np. 0031) umożliwia zapalenie dodatkowego wskaźnika świetlnego (np. W24) montowanego na semaforze. Jego świecenie aktywowane jest wraz z konkretnym wybranym sygnałem poprzez CVki. Pytanie brzmi: jak w analogiczny sposób zapalić pas świetlny?

Odpowiedź:

Zapalony pas świetlny to nie “opcjonalny” dodatek do podawanego sygnału, tylko integralna część tak zwanego “obrazu sygnałowego”. A co za tym idzie, nie da się tego zrobić analogicznie.

W związku z tym, konfigurując swój sterownik nie trzeba ustawiać nic dodatkowego.
Wystarczy wybrać odpowiedni sygnał zgodnie z instrukcją obsługi.

Przykład:

Aby sterownik 0031 po pojedynczym naciśnięciu przycisku zezwalającego na jazdę pociągową (zielony) wyświetlił sygnał S 6a, trzeba ustawić zmienną konfiguracyjną 11 (CV10) na wartość 6

Leave a Reply