Granica przetaczania

To najbardziej oddalone miejsce na torze szlakowym, do którego manewrujący skład może wyjechać ze stacji w trakcie prowadzenia jazd manewrowych. Dalsza jazda manewrowa jest zabroniona. Miejsce to oznaczane jest wskaźnikiem W5.