Elementy blokady liniowej typu Eap

Poniżej zestawiliśmy trochę informacji na temat blokady liniowej typu Eap, zebrane z punktu wiedzenia modelarzy budujących makietę wyposażoną w system zabezpieczenia ruchu pociągów. Główny nacisk położony jest opisanie obsługi i przeznaczenia pojedynczych elementów związanych z tymi urządzeniami, które spotkasz na pulpicie stacyjnym.

Przeznaczenie

Blokada liniowa, służy do usprawnienia pracy dyżurnych ruchu. Jej zadanie określa się jako „regulacja następstwa pociągów”, czy prościej mówiąc, pomaga w ustaleniu pomiędzy posterunkami ruchu (np. stacjami kolejowymi) informacji o ruchu prowadzonym na łączącej je linii kolejowej.

Dzięki tym urządzeniom, dyżurni ruchu mogą ustalać pomiędzy sobą, m.in.:

  • z którego posterunku ruchu może zostać wyprawiony pociąg;
  • czy na szlaku znajduje się obecnie jakiś pociąg;
  • w którym kierunku jedzie (przyjazd/odjazd);
  • czy podano już sygnał zezwalający na wjazd na szlak.

Urządzenia do obsługi blokady znajdują się w nastawniach na obu końcach linii. Po jednym zestawie urządzeń dla każdego toru szlakowego odchodzącego z posterunku ruchu.

Obsługa Blokady EAP

Tu najlepiej będzie obejrzeć działanie tej blokady na własne oczy. Na filmie widać prototypowy zestaw blokady liniowej typu EAP do zastosowań modelarskich. Poniżej opisano szczegółowo poszczególne kroki w podstawowej obsłudze blokady.

Krok 1: Włączenie blokady

Dyżurny ruchu ze stacji, która wyprawia pociąg na tor szlakowy, przyciska przycisk Wbl. Na stacjach słychać dzwonek. Na posterunku tylnym (wysyłającym pociąg) miga biała kontrolka „Odjazd”, a na posterunku przednim (przyjmującym pociąg) miga biała kontrolka „Przyjazd”.

Krok 2: Wydanie pozwolenia na zajęcie szlaku

Dyżurny sąsiedniego posterunku musi teraz wydać zgodę na przyjęcie pociągu, przyciskając przycisk Poz i obsługując w ten sposób blok pozwolenia. Migające wcześniej na biało kontrolki zapalają się światłem białym ciągłym, co oznacza, że szlak jest wolny oraz ustalono kierunek jazdy pociągu.

Krok 3: Podanie sygnału zezwalającego na wjazd na szlak

Gdy urządzenia stwierdzą podanie sygnału zezwalającego na wyjazd z posterunku na tor szlakowy, aktywuje się tam tzw. „przeciwwtórność liniowa” (Pwl). W wyniku tego nie da się już kolejny raz podać sygnału zezwlającego na wyjazd na ten tor na innym semaforze. Na posterunku tylnym jest to sygnalizowane zapaleniem się na czerwono kontrolki „Pwl”, a na posterunku przednim miganiem kontrolki „Przyjazd” na czerwono.

Krok 4: Zajęcie szlaku przez pociąg

Następnie urządzenia stwierdzają zajęcie toru szlakowego przez pociąg, Na posterunku tylnym jest to sygnalizowane zapaleniem się na stałe kontrolki „Odjazd” na czerwono, a na posterunku przednim zapaleniem się na stałe kontrolki „Przyjazd” na czerwono.

Krok 5: Potwierdzenie przyjazdu pociągu

Gdy dyżurny ruchu posterunku przedniego, do którego wysłano pociąg, stwierdzą, że pociąg wjechał w całości (stwierdzenie końca pociągu), wówczas może obsłużyć blok końcowy.

Przyciski

Poniżej znajduje się lista podstawowych przycisków występujących na pulpicie sterującym, które związane są z obłsugą blokady liniowej typu Eap.

SymbolOpisKolor
WblPrzycisk włączenia blokady liniowejczerwony
PozPrzycisk dania pozwoleniaczerwony
KoSłuży do potwierdzenia koniec pociąguczerwony

Ponad to, są też przyciski do obsługi szczególnych przypadków. Korzysta się z nich w przypadku awarii jakiegoś elementu blokady. Dzięki temu można wprowadzić blokadę w odpowiedni stan. Użycie niektórych przycisków może być kontrolowane poprzez zliczanie.

SymbolOpisKolor
dPoSłuży do doraźnego zgłoszenia wyprawienia pociągu, gdy pociąg wyjechał ze stacji na sygnał zastępczy, np z powodu braku możliwości podania sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym na szlak. Użycie przycisku jest zliczane.czarny
dKoSłuży do doraźnego potwierdzenia wjazdu całego pociągu kiedy nie stało się to automatycznie pod wpływem detekcji zajętości odcinków. Użycie przycisku jest zliczane.czarny
dSKpDoraźne stwierdzenie końca pociągu, w przypadku gdy urządzenia nie stwierdziły zwolnienia szlaku przez pociąg. Użycie przycisku jest zliczane.czarny
oWblOdwołanie włączenia blokady liniowej. Użycie przycisku jest zliczane.czarny
Liczniki przycisków specjalnych

Kontrolki

Poniżej znajduje się lista lampek kontrolnych występujących na pulpicie sterującym, które sygnalizują stan blokady liniowej typu Eap.

Kontrolka „odjazd”

KolorZnaczenie
ciemnaStan zasadniczy.
biały migającyObsłużono przycisk Wbl. Stacja przyjmująca otrzymała żądanie pozwolenia na wyprawienie pociągu.
biały ciągłyStacja przyjmująca dała zgodę na wyprawienie pociągu. Kierunek blokady ustawiony na odjazd pociągu ze stacji wyprawiającej pociąg. Można wyświetlić sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym i wyprawić pociąg
czerwony ciągłyPociąg minął semafor wyjazdowy na stacji wyprawiającej

Kontrolka „przyjazd”

KolorZnaczenie
ciemnaStan zasadniczy
biały migający

Żądanie pozwolenia włączenia blokady od stacji wyprawiającej pociąg. Sugeruję wciśnięcie przycisku Poz
biały ciągłyKierunek blokady ustawiony na przyjazd pociągu do stacji przyjmującej pociąg
czerwony migającyWyświetlono sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym na stacji wyprawiającej.
czerwony ciąłyPociąg minął semafor wyjazdowy na stacji wyprawiającej

Kontrolka Pwl

Sygnalizuje stan przeciwwtórności liniowej, czyli zabezpieczenia, którego rolą jest zapewnienie, żeby nie można ponownie podać sygnału zezwalajacego na żadnym semaforze wyjazdowym na linię ochranianą tą blokadą.

KolorZnaczenie
ciemna Stan zasadniczy
czerwonyWyświetlono sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym. Ponowne wyświetlenie sygnału zezwalającego na innym semaforze wyjazdowym na tę sama linię jest obecnie zablokowane.

Kontrolka Ko

Sygnalizuje stan zastawki bloku końcowego. Jej świecenie oznacza, że urządzenia stwierdziły zwolnienie toru szlakowego i można teraz obsłużyć blok końcowy.

KolorZnaczenie
ciemna Stan zasadniczy
białyPociąg minął Sygnałowe miejsce Końca Pociągu. Można obsłużyć przycisk Ko, który zablokuje blok końcowy.

Możliwości realizacji

Poniżej przykładowe elementy do obsługi blokady w pulpicie kostkowym.

Bloki

Jeśli dopiero wgryzasz się w ten temat, polecam ci wpis na blogu „Co to są bloki?”

SymbolOpisStan zasadniczy
WblWłączenie blokady.
Odpowiednik bloku początkowego w blokadzie Eac
wyłączony (odblokowany)
PozBlok pozwolenia.wyłączony (odblokowany)
KoBlok końcowy.wyłączony (odblokowany)

Połączenie ze stacyjnymi urządzeniami SRK

W wersji czasowej prezentowanej na filmie poniżej, możesz zobaczyć, że nie ma takiego połączenia. Pokazana tam wersja czasowa blokady liniowej Eap jest uproszczona i nie wykorzystuje rzeczywistych informacji o stanie semafora i zajętości odcinków.

Odebranie informacji o podaniu sygnału zezwalającego na jazdę na semaforze wyjazdowym, a także stwierdzenie zajętości szlaku jest symulowane po upływie określonego czasu. Czasy zostały dobrane na podstawie obserwacji w trakcie testów i całkiem dobrze odzwierciedlają typowe sytuacje ruchowe.

Możliwość elektrycznego spięcia tej blokady z urządzeniami stacyjnymi będzie możliwa w późniejszym czasie.

Podobnie w przypadku pełnego systemu interlockingowego. Tu akurat połączenie blokady liniowej z urządzeniami SRK będzie rozwiązany w sposób dedykowany. Czyli wymagający tylko odpowiedniej konfiguracji.

#backstage

W 25-tym odcinku #backstage’u pokazywałem obsługę tej blokady oraz to jak powstawała. Zapraszam do oglądania i subskrybowania!

To już prawie wszystko

Hej!

Mam nadzieję, że ten wpis jest dla Ciebie wartościowy. Może chcesz pomóc w rozwoju tych materiałów? Wystarczy, że zostawisz poniżej komentarz co o nim myślisz, czego Ci zabrakło lub co Twoim zdaniem trzeba poprawić albo dasz mu łapkę w gorę 👍

Otrzymuj informacje o nowych ciekawych materiałach. Dołącz do newslettera trainbrains!