Do czego służy dodatkowy (biały) przycisk w kontrolerach semaforów świetlnych?

W skrócie

Przycisk biały służy do wyświetlania na semaforze sygnału zezwalającego na jazdę manewrową lub sygnału zastępczego.

Nieco dokładniej

Jazda manewrowa pociągów nieco różni się od jazdy pociągowej. W systemach sterowania urządzeniami kolejowymi, na pulpitach często wykorzystywany jest w tym celu osobny przycisk koloru białego. Znajduje się on tuż obok przycisku służącego do podania sygnału zezwalającego na jazdę pociągową spod danego semafora.

Działanie kontrolerów z jednym przyciskiem

W przypadku sterowania jednym przyciskiem (zielonym), wybór sygnału do wyświetlenia odbywa się ręcznie, poprzez pojedyncze, podwójne lub wydłużone naciśnięcie przycisku. W ten sposób możemy wybrać 3 sygnały zezwalające na jazdę, inne niż sygnał zasadniczy, czyli łącznie mamy do wyboru 4 różne sygnały:

  1. Sygnał zasadniczy
  2. Sygnał podawany przyciskiem pociągowym (1 naciśnięcie)
  3. Sygnał podawany przyciskiem pociągowym (2 naciśnięcia)
  4. Sygnał podawany przyciskiem pociągowym (długie naciśnięcie)

Działanie kontrolerów z dwoma przyciskami

W przypadku sterowanie dwoma przyciskami, zasadniczo obsługa jest analogiczna jak przy sterowaniu jednym przyciskiem. Zyskujemy za to dodatkowo jeden sygnał, który możemy podać przyciskając jednokrotnie dodatkowy przycisk, w zamyśle dedykowany do podawania sygnału zezwalającego do jazdy manewrowej. Jest to rozwiązanie inspirowane rozwiązaniami spotykanymi na prawdziwej kolei. W tym przypadku mamy więc do dyspozycji łącznie 5 różnych sygnałów:

  1. Sygnał zasadniczy
  2. Sygnał podawany przyciskiem pociągowym (1 naciśnięcie)
  3. Sygnał podawany przyciskiem pociągowym (2 naciśnięcia)
  4. Sygnał podawany przyciskiem pociągowym (długie naciśnięcie)
  5. Sygnał podawany przyciskiem manewrowym (1 naciśnięcie)

Więcej informacji

Pełny wykaz dostępnych sygnałów znajdziesz w instrukcji obsługi układów, do pobrania tutaj

Zobacz także

Leave a Reply