Czy układ 0021 do torów PIKO A-Gleis nadaje się do makiety sterowanej bez użycia DCC?

Czy płytki do torów A-Gleis 0021 można stosować do torów z zasilaniem analogowym, czy musi być DCC?

Kontrolery semaforów 0021 wymagają ciągłego zasilania, więc z założenia są przeznaczone do wykorzystania z torami zasilanymi cyfrowo, czyli z DCC.

W przypadku torów zasilanych w sposób analogowy, napięcie w torach może nie spełnia ć wymagań układu, ponieważ wymaga on ciągłego zasilania. W przypadku obniżenia napięcia w torach poniżej 4 Volt spowoduje wyłącznie układu.

Można jednak wykorzystać zewnętrzny zasilacz stabilizowany o napięciu 5 Volt o wydajności minimum 50mA i wykonać inna formę podłączenia.

Leave a Reply